Ik:
Hier begint de openbaring zelf, en drukt de apostel eerst zijn naam uit, naar de gewoonte der profeten Jeremia, Daniël en anderen, die hun namen in dergelijke voorzeggingen soms plegen uit te drukken, als ook de plaatsen en gelegenheden, waar hun zulke openbaringen zijn geschied, tot meerdere verzekering der zaken.