alle geslachten:
In Zacharia schijnen deze woorden alleen van de stammen en geslachten van Israël uitgesproken te worden; doch het is bekend, dat daaronder ook doorgaans de heidenen, die tot de kerk van Christus ten tijde van het Nieuwe Testament zouden geroepen zijn, worden begrepen; en kan daarom deze plaats van alle volken, beide Joden en heidenen wel worden verstaan, waarvan sommigen zich met droefheid en berouw over hun voorgaande vergrijpen, tegen Christus en Zijn gemeente, hebben bekeerd, en hun bekering ook in de toekomst van Christus, zullen bewijzen; en de andere hardnekkigen hun rechter met verschrikken tegen hen zullen moeten zien komen; gelijk de woorden van Zacharia ook van beide verstaan kunnen worden.