God:
Namelijk de Vader, gelijk uit het volgende blijkt.