doorstoken:
Dat is, gekruisigd en gedood hebben, gelijk Joden en heidenen in Zijn persoon Hem op aarde gedaan hadden, en nog dagelijks in Zijn gemeente en leden deden; deze plaats is genomen uit Zach. 12:10, waar dezelfde woorden voorzeggenderwijze van God worden gesproken, die hier op den Zoon Gods, namelijk Christus, als God, worden geduid.