alle oog:
Namelijk niet alleen der gelovigen, maar ook zelfs der ongelovigen, gelijk het volgende aantoont.