komt met:
Dat is, zal komen, namelijk ten laatsten dage in Zijn heerlijkheid, om op de wolken als Zijn rechterstoel zittende, alle mensen te oordelen; gelijk Dan. 7:13. Waarmee hij de vervulling van dit boek zal besluiten.