in Zijn:
Dat is, door Zijn bloedigen dood en offerande; Hebr. 9:14.