hand of uw voet:
Zie hiervan de aantekening bij Matth. 5:29.