noodzakelijk:
Namelijk ten aanzien van de boosheid des duivels, der mensen verdorvenheid en Gods rechtvaardige toelating en oordeel. Zie 1 Cor. 11:19; 2 Thess. 2:11,12.