molensteen aan zijn hals:
Grieks, ezels molensteen; gelijk wij zouden zeggen, een rosmolensteen.