ergert,:
Dat is, iets doet, spreekt of leert waardoor hij een ander tot zondigen of afval beweegt.