kindeken ontvangt in Mijn naam,:
Namelijk niet alleen in ouderdom, maar ook degenen die als kinderen nederig van gemoed zijn, gelijk het volgende genoeg uitwijst, Matth. 17:6.