kinderkens,:
Namelijk gelijk David van zichzelven getuigt Ps. 131.