leverde hem den pijners over,:
Het oogmerk van Christus is hier niet om te leren dat God, de zonden eens vergeven hebbende, dezelve daarna nog zou straffen, want dat doet God niet Hebr. 8:12, maar HIj verklaart zijn oogmerk zelf, Matth. 18:35, en het is bekend dat de parabelen of gelijkenissen niet verder behoren getrokken te worden dan het voornaamste oogmerk derzelve lijden kan.