verkopen,:
Dit was in het Ouden Testament gebruikelijk, dat de kinderen met hunne ouders om derzelver schuld tot slaven verkocht mochten worden. Zie Exod. 22:3; 2 Kon. 4:1.