talenten.:
Een gewoon talent wordt geschat op zeshonderd gouden kronen.