een, die hem schuldig was:
Grieks, een schuldenaar van tienduizend talenten.