zeventigmaal zeven-maal.:
Dat is, zo menigmaal als hij u misdoet, en zeker getal voor een groot en onzeker getal genomen zijnde, gelijk Gen. 4:24.