die zij zouden mogen begeren,:
Namelijk uit het geloof en naar Gods wil; Jak. 1:6, en 1 Joh. 5:14.