als de heiden en de tollenaar.:
Dat is, als een die vreemd is van de gemeente van Christus; Hand. 10:28.