deze kleinen verloren ga.:
Namelijk die in mij geloven, gelijk Matth. 18:6, uitgedrukt staat.