ongewassen handen:
Christus bestraft hier niet de burgelijke eerbaarheid in het wassen der handen voor het eten, maar het bijgeloof der Farizeën, die daarin heiligheid en godsdienstigheid stelden.