uitgeroeid worden,:
Of, met den wortel uitgetrokken.