uitgaat,:
Namelijk voortkomende uit een onrein hart, gelijk Christus hierna verklaart Matth. 15:18,19.