dan tot de verloren schapen:
Namelijk voor dezen tijd, omdat de roeping der heiden nog niet gekomen was.