het Woord tot hen.:
Namelijk des koninkrijks, of des Evangelies.