huis was.:
Namelijk waarin hij woonde. Of, tehuis was; zie Matth. 4:13.