Abjathar,:
Deze Abjatar wordt Achimelech genaamd 1 Sam. 21:1, en zijn zoon wordt Abjatar genaamd. Doch het blijkt uit verscheiden plaatsen der Schriftuur dat den vader en den zoon deze beide namen gegeven worden. Zie 2 Sam. 8:17, en 2 Sam. 15:29,35; 1 Kon. 2:26,27, en 1 Kron. 24:6.