door het gezaaide ging,:
Zie hiervan ook de verklaring in de aantekening bij Matth. 12:1.