Waarom vasten de discipelen:
Zie ook van deze gehele geschiedenis en gelijkenissen, Matth. 9:14.