vastten;:
Namelijk dikwijls, gelijk verklaard wordt Matth. 9:14, en Luk. 5:33.