tollenaren en zondaren,:
Zie de aantekening bij Matth. 9:10.