in het tolhuis,:
Of, op den tol, of aanhet tolhuis.