naar de zee;:
Namelijk het meer van Galilea of Gennesareth, aan hetwelk Kapernaüm lag.