geest bekennende,:
Dat is, in zijne ziel; namelijk door de openbaring zijner godheid, die ook door het woord geest dikwijls uitgedrukt wordt; Rom. 1:4; Hebr. 9:14; 1 Petrus 3:18.