godslasteringen?:
Zie hiervan de aantekening bij Matth. 9:3.