hun geloof ziende,:
Namelijk zo van den geraakte als dergenen, die hem droegen.