den Geest leven,:
Dat is, door den Heiligen Geest uit den dood der zonden tot een nieuw leven opgewekt zijn.