geloof,:
Dat is, trouw in de belofte en bediening zijns ambts.