staan tegen elkander,:
Dat is, zijn tegenstrijdende lusten.