vervuld, namelijk:
Dat is, kortelijk en sommierlijk als in één hoofdstuk begrepen. Zie Lev. 19:18; Matth. 22:39; Rom. 13:8.