het juk der dienstbaarheid:
Dat is, de zware en moeilijke onderhouding der ceremoniën, welke Petrus, Hand. 15:10, noemt een ondragelijk juk.