Een weinig zuurdesem:
Zie van deze gelijkenis 1 Cor. 5:6. Door dezen zuurdesem kan verstaan worden, òf de valse leer zelve, gelijk Matth. 16:6,12, òf de mensen, die deze leer dreven, welke, hoewel zij weinigen waren, evenwel grote schade deden om de gehele gemeente mettertijd te verderven, en daarom te meer gemeden moesten worden.