in de vrijheid,:
Namelijk van de dienstbaarheid der wet, waarvan in de voorgaande hoofdstukken is gesproken.