door den Geest,:
Namelijk van God, van die dit vertrouwen in ons werkt.