een schuldenaar is:
Dat is, dat hij daarmede zichzelven verplicht en verbindt.