den man vreze.:
Dat is, met eerbied den man onderdanig zijn, gelijk hij tevoren heeft vermaand.