eigen lichamen.:
De apostel ziet hier op de schepping der vrouw uit de rib des mans, en dus uit het lichaam des mans; Gen. 2:21,22, gelijk hierna Ef. 5:31 verklaard wordt.