lief te hebben,:
Onder het woord liefde wordt ook de behoorlijke zorg verstaan, gelijk Ef. 5:29 wordt verklaard, en de eer, die de man zijne vrouw als het zwakkere vat schuldig is; 1 Petr. 3:7.