heiligen zou,:
Dat is, afzonderen zou van alle wereldse mensen, en zich alleen toeëigenen. Waarmede de apostel te kennen geeft, dat ook de mannen hunne vrouwen heilig tot zich moeten nemen, en van alle wereldse wulpsheden en schandvlekken vrijhouden.